ROI avser relationen mellan de utgifter och intäkter annonseringen genererat och används för att kalkylera om kampanjerna går med vinst.