Kvalitetsresultatet, Quality score, är en viktig faktor inom Adwords som avgör position på Google och kostnaden för denna. Quality score beräknas bland annat utifrån hur relevant det valda sökordet är i förhållande till dess annonstext samt mot landningssidan som är kopplad till annonsen.
Leder annonsen till en sida utan relevant information påverkas Quality score negativt.
Sannolikheten att någon klickar på annonsen, det vill säga förväntad klickfrekvens (CTR), inverkar även på Quality score.


annons

Vad är Quality score tekniskt sett?

Quality score en siffra mellan 1 och 10 där 10/10 är bäst och 1/10 sämst. Högt Quality score ökar möjligheten för en bra position på Google till en lägre kostnad än med ett sämre kvalitetsresultat. Om Quality score är dåligt för ett visst sökord bör annonstexterna granskas och relevansen förbättras för de sökord du har i annonsgruppen. Sökordet kan också pausas om det bedöms lämpligt.

quality score

Quality score och Ad rank

Ad rank beräknas genom att Quality score multipliceras med max CPC. Resultatet bestämmer kostnad för en viss position på Google och den faktiska kostnaden per klick, Actual CPC. Med ett mycket bra Quality score kan du buda betydligt lägre för en specifik position än konkurrenter med sämre Quality score. Strävan bör alltså vara att ständigt försöka förbättra Quality score för att få ut så mycket som möjligt av annonseringen samt skapa relevans för de som söker på Google.


annons