Mobile bid adjustments

Är en inställning som procentuellt ökar eller minskar dina max CPC-bud då annonsen visas på en mobiltelefon.

Hur används Mobile bid adjustments?

Om din verksamhet gynnas av att attrahera användare på mobiltelefoner är Mobile bid adjustments ett optimalt verktyg. Google Analytics kan visa om besökare via smartphones tenderar att ha högre omvandlingsfrekvens (conversion rate) än övriga användare. Mobile bid adjustments kan då sättas på exempelvis +20 % vilket kan ge en högre position på mobiltelefoner än på andra enheter.
Om standardbudet ligger på 10 kr, kommer max CPC-buden ökas till 12 kr, då budjusteringen är +20 %.
Är din hemsida inte anpassad för mobiltelefoner kan det vara fördelaktigt att sänka max CPC-buden för smartphones. En budjustering med -100% innebär att annonserna inte visas alls på mobila enheter.

Bra att veta

Mobile bid adjustments kan sättas både på kampanj- och annonsgruppsnivå.
Om budet justeras på båda nivåerna i samma kampanj är det ändringen på annonsgruppsnivå som bestämmer budet. Är budjusteringen satt till -100% på kampanjnivå kommer däremot detta inte användas för annonsgruppsnivån.

Totalt finns tre inställningar för budjustering som används för optimering av Adwords.

  1. Enhet (mobile bid adjustment)
  2. Geografisk plats
  3. Dagar och klockslag