Max CPC

Är vad du maximalt är villig att betala per klick. Max CPC är en faktor vid beräkningen av Ad rank, som bestämmer annonsens position och Actual CPC. Formeln ser ut så här:

Ad Rank = Max CPC x Quality Score

Kostnaden per klick blir inte nödvändigtvis högre för att max CPC höjs.
Allt handlar om konkurrensen för aktuellt sökord och ditt Quality score för ordet. Om inga andra annonsörer budar på sökordet och din Quality score är 10/10, kan ett max CPC-bud på 20 kr generera en Actual CPC på mindre än 1 kr. Detta gäller vanligtvis varumärkesrelaterade sökord och kampanjer.

Vad är ett bra max CPC-bud?

Det beror på syftet. Det är lämpligt att börja lågt och gradvis öka maxbudet. För ett sökord med hög konkurrens måste budet vara högt om du vill få en bra position. ROI (return on investment) är dock viktigast och så länge kampanjerna är lönsamma kan budgeten ökas.

Tips

Med AdWords verktyg ”Experiments” kan du pröva dig fram för att exempelvis se vilka bud som fungerar bäst.