Klickfrekvensen, eller CTR (Click Through Rate)

Är ett viktigt nyckeltal som mäter i procentform mellan 0-100 hur relevant en annons är för de som ser den.
Ju högre CTR, desto mer relevant är annonsen för sökordet.

CTR beräknas genom att antalet klick delas med antalet visningar (impressions). Om 100 sökningar triggat en annons att synas på söknätverket och 10 av dessa visningar har lett till ett klick ger det en CTR på 10 %.

CTR-Formel

Klick / Visningar = CTR
10 / 100 = 10 %

Varför är klickfrekvens viktig?

CTR påverkar kvalitetsresultatet, Quality score, samtidigt som kostnaden per klick, CPC, också är en faktor som bestämmer positionen. Med andra ord samverkar dessa nyckeltal. CTR påverkar Quality score, som tillsammans med CPC bestämmer positionen, vilken är avgörande för hur många klick annonsen får. Hur välformulerad annonstexten är kan också påverka hur många som klickar. Bra resultat leder ofta till ännu bättre resultat, medan låga resultat försvårar utvecklingen.
CTR är alltså viktigt, men inte det enda betydelsefulla. Förtjänst och ROI är viktigast i förlängningen.
Om du tjänar mycket på ett brett sökord med låg CTR, ska du inte pausa det trots risken att det drar ner kontots totala kvalitet. Så länge intäkterna överstiger utgifterna är det lönt att behålla inställningen. Funktionen konverteringsspårning i Google Analytics är betydande för översikt av lönsamheten.

Var går gränsen för en bra CTR?

Det beror på vilken typ av kampanj det handlar om och vilket sökord CTR mäts på.
Till exempel tenderar en kampanj på display-nätverket att ha betydligt lägre CTR än en kampanj på söknätverket. CTR-nivåer över 1% på display-nätverket behöver inte vara dåliga.
Vid marknadsföring av ditt eget varumärke på söknätverket, bör CTR vara avsevärt högre, 20-30 %.
Annars kan det vara klokt att lägga till många negativa sökord för att begränsa irrelevanta visningar.