First page bid estimate

Är en uppskattning av vilket max CPC-bud som bör sättas för att din annons ska visas på sökresultatens första sida. Detta baseras oftast på hur hög konkurrensen är för ett specifikt sökord. Om många annonsörer budar högt, kommer estimatet vara högre.

Så fungerar First page bid estimate

Beroende av det Quality score din annons får, och det max CPC-bud du sätter, skapas ett Ad rank som bestämmer annonsen position. Om ditt Ad rank är lågt jämfört med konkurrerande annonsörers, kommer du behöva höja max CPC-budet till First page bid estimate för att inte riskera utebliven visning av annonserna vid sökningar med aktuellt sökord.

Även om det inte finns några konkurrenter för ett specifikt sökord, kan max CPC ändå behöva ökas till rekommenderat belopp. Detta kan ske om du har ett lågt Quality score och sätter ett mycket lågt CPC-bud. Google bestämmer ett belopp att anpassa sig efter för synas på ett specifikt sökord.

Det är viktigt att bevaka sina bud då First page bid estimate kan ändras löpande. Om du använder Automatic biddig, sköter Google budgivningen och anpassar max CPC för att du ska få så många klick som möjligt inom ramen för din dagsbudget.