Är ett verktyg där ändringar som gjorts i AdWords-kontot listas. Det går att gå tillbaka två år i historiken för att analysera detaljer. Några exempel på vad som kan granskas är budget och budförändringar, skapandet och pausandet av kampanjer, annonsgrupper, annonser, sökord med mera. Det går även att se när ändringarna gjorts, vilken användare som gjort de samt filtrera olika typer av förändringar.

change history

När används Change history?

Det finns flera tillfällen då verktyget kan vara till stor nytta. Om AdWords-kontot hanteras av fler användare, kan Change history användas för att se vad de andra brukarna gör och när de gör detta. Om du exempelvis anlitar en AdWords-konsult, kan du se vilka ändringar konsulten gjort och på så sätt säkerställa att ett bra arbete gjorts.

Om kontots trafik plötsligt ökar alternativt minskar, eller om positionen förändras och CTR försämras, kan Change history visa datumet eller veckan då förändringen skett. En annan användare kanske pausade ett relevant sökord eller råkade halvera dagsbudgeten utan att märka det.

Övriga tillämpningsområden

Vid misstanke om att ha drabbats av invalid traffic, kan verktyget visa vad som har skett i samband med trafikökningen. Om ingenting har ändrats under aktuell period finns risken, att annonsören fått invalid clicks /invalid traffic. Det är viktigt att utesluta naturliga orsaker som att en tidning, blogg eller hemsida skrivit om ens varumärke eller produkter.