Broad match type

Är en matchningstyp för sökord som hjälper Googles sökmotor att bestämma vilka sökfraser som ska matchas med vilka annonser. I en annonsgrupp finns fyra olika matchningstyper för sökord;

  1. Broad match (bred matchning) Ingen markering runt sökordet/frasen
  2. Broad match modifier (bred matchning med modifierare) Markeras med ett plustecken före varje +adwords +sökord.
  3. Phrase match (frasmatchning) Markeras med citattecken kring sökordet/frasen ”adwords sökord”
  4. Exact Match (exakt matchning) Markeras med klamrar runt sökordet/frasen [adwords sökord]

Matchningstyperna fyller olika syften och kan varieras efter sökord. Som namnet antyder innebär Broad match type, att sökordet matchas brett mot en användares sökningar. Om en annonsör, som säljer konsulttjänster inom AdWords, väljer att buda på sökordet ”adwords” med Broad match type, kommer detta sökord aktivera en annons på sökningar av följande exempel;

  • adwords sökord
  • vad är adwords
  • adwords logotyp
  • adwords tutorial

Ett sökord med Broad match type matchas även med synonymer, liknande ord, felstavningar, och sökfraser som innehåller många ord. I långa fraser kan då orden vara i vilken följd som helst för att trigga annonsen. Användaren kan alltså söka på ”adwords hjälp” eller ”hjälp med adwords”. Om annonsörens valda sökord i Broad match type innehåller två eller fler ord räcker det, att en användare söker på ett av orden för att annonsen ska komma upp.

När används Broad match type?

broad match type
Det är mycket viktigt att använda Broad match type på rätt sätt. Om en annonsör väljer att buda på ett sökord med mycket bred matchning kan det leda till många irrelevanta sökningar, lägre CTR, och långsiktigt ett sämre Quality score. Som bilden ovan visar, kommer ”Phrase”- eller [Exact] match type leda till fler visningar och klick än Broad match type. Självklart finns det många fler sökningar på sökordet ”adwords” i bred matchning, men det innebär inte att annonsören får fler klick i det långa loppet.

Broad match bör användas för sökord med färre sökningar, som med annan matchningstyp skulle generera alltför få visningar. Eftersom så många inte söker på längre fraser, skulle Broad match passa bättre än Exact match för en fras som ”adwords konsult i stockholm”.

Tips

Välj [Exact]- eller ”Phrase” match vid osäkerhet kring vilken matchningstyp som är lämpligast.
Genererar sökorden inte tillräckligt många visningar och klick kan matchningstypen enkelt ändras till Broad match. Finns sök- och klickhistorik för ett sökord med en matchningstyp, som visat sig generera lite trafik är det bättre att pausa sökordet än att ta bort eller ändra det. På så vis förloras ingen information som kan vara användbar vid framtida analys av sökorden. Testa att använda samma sökord men med en annan matchningstyp.