Automatic bidding

Innebär att Google AdWords bestämmer CPC-budet åt dig. Beroende på din dagsbudget och en rad andra faktorer kan ditt Actual CPC variera. AdWords sätter nämligen budet så att du får så många klick som möjligt inom ramen för dagsbudgeten.

Så används Automatic bidding

Automatic bidding kan med fördel användas om det inte finns tid att granska CPC-nivåerna dagligen, eller om du är oerfaren inom Adwords. Om konkurrensen skulle öka och dina bud hamnar under gränsen för lägsta budgivning i kombination med att budet inte ökas, kommer dina annonser visas mer sällan.

Bra att känna till

Det är möjligt att sätta en maxgräns på hur mycket AdWords kan öka ditt bud vilket inte är detsamma som max CPC utan enbart ett tak. Max CPC är det som AdWords bestämmer och som avgör hur mycket du faktiskt betalar (actual CPC). Genom att använda denna maxgräns minskar risken att dina bud blir för höga. Tänk alltid på att din ROI (Return On Investment) ska vara positiv.

Manuell budgivning rekommenderas, men förutsätter regelbunden granskning av kampanjens inställningar.