Ett eller flera sökord i följd triggar annonser att synas på Google.

Ju fler ord som ingår i en sökterm desto mer specifikt riktad blir annonsen. Om du säljer gummistövlar och väljer sökordet gummistövlar kommer annonsen generera många visningar, men inte lika många klick procentuellt sett. Köp gummistövlar skulle istället generera färre visningar men fler relevanta klick.
En bred sökordskategori modifieras med hjälp av de så kallade matchningstyperna (Match types); Broad match, Broad match modifier, Phrase match, Exact match och Negative keywords.

Broad match

Broad match innebär att sökordet skrivs utan någon specifik markering. Sökordet kan kombineras med andra ord och ändra följd bland dessa. Annonsen kan också triggas av synonymer och snarlika ord. Om vald sökfras är köp gummistövlar och en sökning görs på köp gummistövlar online, kommer annonsen visas även om någon söker på bara gummistövlar, gummistövlar online köp eller köp gummistövel.

Broad match modifier

Snarlik Broad match, men synonymer eller relaterade ord triggar inte annonsen. Ett plustecken, +, framför sökordet markerar Broad match modifier, +köp +gummistövlar.

Phrase match

Phrase match tecknas med citattecken kring ”sökordet” , vilket specifikt triggar annonser relaterade till det sökordet, men den som söker kan lägga till ett ord före eller efter sökfrasen.

Exact match

Innebär att annonsen endast triggas av sökordet du har valt förutsatt att inget annat ord inkluderas. Matchingstypen tecknas med klamrar runt [sökordet]. Om någon skulle söka efter bild på gummistövlar skulle alltså inte en annons med sökordet [gummistövlar] triggas.

Negative keywords

Sökord som du inte vill ska relateras till din produkt kan göras till så kallade negativa sökord genom att minustecken sätts framför orden. Säljer du enbart exklusiva gummistövlar, skulle ett negativt sökord kunna vara -billiga eller -begagnade.