En AdWords kampanj håller ihop annonsgrupper, annonser och sökord.

På kampanjnivå görs en rad inställningar såsom annonstillägg, språk, vilka enheter och geografiska platser annonserna ska synas på.

Om målgruppen är svenskar boendes i Stockholm, väljs platsen Stockholm och lämpligen språken engelska och svenska då båda ofta används i regionen. Riktar du dig till svenskar i Oslo, väljs Oslo, Norge som geografisk plats och språken svenska, norska och engelska.
Utöver dessa inställningar sätts standardbud och budget för kampanjen. Bud per klick sätts med fördel manuellt, men om du inte är så erfaren, kan det vara bra att låta AdWords sätta bud.

Med en månadsbudget på totalt 5000 kr för kampanjen, delas 5000 med 30 (ca antal dagar/månad) för att få fram en ungefärlig dagsbudget. I detta fall blir den alltså 5000 / 30 = 166 kr. Bud för sökord och dagsbudget ändras enkelt i efterhand.

adwords kampanjer

Som bilden visar finns olika typer av kampanjer. Läs mer om dessa via ordlistan.

Under fliken “Avancerade inställningar”, “Schema”, kan slutdatum för en kampanj sättas.
Slutdatumet skjuts enkelt fram via inställningarna. Erbjudanden brukar exempelvis vara tidsbegränsade, medan AdWords-kampanjer där tjänster eller företag marknadsförs ofta är aktuella längre perioder. En kampanj som skapas för ett kurstillfälle kan ha slutdatum dagen före kursstart. Kampanjen tas inte bort på slutdatumet, utan pausas, vilket gör den enkel att aktivera på nytt. Glömmer du sätta slutdatum, kommer kampanjen alltså fortsätta vara aktiv. Besökare som klickar på annonserna kommer då till en irrelevant och inaktuell landningssida vilket resulterar i onödiga kostnader för dig.