Ad rank (Search network)

Bestämmer en annons position, vilket beräknas med en enkel formel.

Ad rank formel:

Quality score x Max CPC = Ad rank

Om du har Quality score 10/10 och budar 5 kr (max CPC), blir din ad rank lika med 50.

Din Ad rank används sedan för att bestämma annonsens position och det du faktiskt kommer att betala per klick, Actual CPC