Ad rank (Display network)

Bestäms av kvalitén på landningssidan för dina annonser på displaynätverket.

Din Ad rank på displaynätverket avgör sedan annonsens position och vad du faktiskt betalar per klick,
Actual CPC

Läs också om Ad rank på söknätverket