Actual CPC

Är den faktiska, genomsnittliga kostnaden per klick (CPC = Cost Per Click) för annonsen.
Actual CPC beror på vad du har för kvalitetsresultat, Quality Score, samt hur hög Ad Rank konkurrenterna har. Max CPC är det du maximalt är villig att betala per klick, men ofta blir summan något mindre.

Ad Rank = Quality Score x Max CPC-bud).

Så fungerar Actual CPC

Om du och en konkurrent har samma kvalitetsresultat och konkurrenten budar 10 kr, behöver du bara betala 10.1 kr för att få en bättre position oavsett om ditt Max CPC är högre.

Om din konkurrents Ad Rank är lika med 80 (8 i kvalitetsresultat x 10 kr i Max CPC) delas din konkurrents Ad Rank med ditt kvalitetsresultat, exempelvis 10. Formeln adderas sedan med 0.1 kr vilket blir din Actual CPC. Se exempel nedan.

Actual CPC Formel

(konkurrents QS x Max CPC) / ditt QS + 0.1kr = Actual CPC
exempel från ovan: (8 x 10) / 10 + 0.1 = 8.1 kr

Notera att formeln är teoretisk och svår att använda i praktiken då du skulle behöva känna till konkurrenternas kvalitetsresultat och max CPCn. Formeln visar dock tydligt hur viktigt det är med ett bra kvalitetsresultat och relevanta annonser.

Med ett kvalitetsresultat på 3/10 istället för 10/10 skulle ditt Actual CPC, enligt formeln, bli 26,8 kr.

(8 x 10) / 3 + 0.1 = 26.8 kr

Om du då inte satt ett max CPC som är högre än 26.8, kommer du få en sämre position än aktuell konkurrent.