Accelerated delivery method

Är en avancerad inställning på kampanjnivå, som gör att annonserna visas så snabbt som möjligt tills den satta budgeten tar slut. Då budgeten är slut, upphör visningen av annonserna.

Om du istället väljer ”Standard delivery method”, kommer visningarna av annonserna spridas under dagen. Detta är fördelaktigt om du har liten dagsbudget och vill samla statistik och information om hur användare klickar på annonserna löpande under dagen, och inte bara på förmiddagen.

Med en liten budget och inställning på Accelerated delivery method, får du begränsad inblick i potentialen hos dina kunder. Vissa klockslag tenderar till exempel att vara bättre än andra, vilket kan utvärderas i Google Analytics.