Terminologin är viktig för att förstå helheten och kunna tillämpa en mer avancerad strategi.
Nedan listas några av de viktigaste termerna inom Google AdWords.