I Stockholm finns många både små och stora AdWords-byråer. Större respektive mindre byråer har olika fördelar och för att dina behov ska mötas på bästa sätt kan det vara bra att vara medveten om dessa.

adwords byrå
AdWords-byrån SEMify som driver Adwordshjalp.se är en liten byrå med stor kunskap.

Fördelarna med en liten AdWords-byrå

Om ditt företag inte är påtagligt stort, kan det finnas många fördelar med att ta hjälp av en mindre AdWords-byrå. Samarbetet tenderar att bli mer personligt, då den mindre byrån är särskilt mån om att ta hand om dig – trots att du är en ”liten” kund. Mindre byråer bygger ofta sin verksamhet på direkta kundrekommendationer och gott renommé, vilket ofta leder till att du som kund får mycket för pengarna. Om du tar hjälp från en stor AdWords-byrå, kan affären bli olönsam för byrån, vilket kan leda till en mindre engagerad arbetsinsats och därmed sämre resultat.

Fördelarna med en stor AdWords-byrå

Om ditt företag är stort kan det vara fördelaktigt att ta hjälp från en stor AdWords-byrå med kompetens inom flera områden. Stora byråer tenderar att kunna täcka upp ett större behov och för flera plattformar. I dessa fall sköter den stora byrån all onlinemarknadsföring, analys och sökmotorsoptimering. Detta kostar självklart mycket, och är endast lönsamt för stora företag. Nackdelen att som stort företag ta hjälp av en liten AdWords-byrå är, att den mindre byrån kanske inte har resurser att täcka företagets alla behov.

SEMify är en liten AdWords-byrå i Stockholm